OlssonJohansson

Just another WordPress site

Klimat, Livet, Miljö, Politik, Uncategorized

Klimatneutral till 2050 – Inte mycket till löfte.

FN möttes över klimatet igår igen. Slutdokumentet lovade att alla länder skulle bli klimatneutrala till 2050. Inte mycket att yvas över precis och det visar väl hur svårt det är att verkligen få ändan ur vagnen och äntligen få igång ett systematiskt arbete mot klimatförändringarna. Medlemsländerna har ju redan 17 hållbarhetsmål om en bättre värld som ska uppnås redan 2030 där klimatet också ingår. Ekonomiprofessor Ranjula Bali Swain som forskar på hur det går på Södertörns högskola tror inte att de kommer att uppnås. Ulrica Modeér från FN-organet UNDP tror däremot att det är fortfarande är möjligt. Dessa olika inställningar till problemet speglar väl ganska väl hur kluven världen fortsatt är om i stort sätt allt. Och aldrig har väl världen behövt ett antal ”gretor” från en framtid som ser ut att bli allt mer svårbemästrad.

Kommentera

Tema av Anders Norén