OlssonJohansson

Just another WordPress site

Energi, Forskning, Klimat, Landsbygdsutveckling, Politik, Uncategorized

Låt inte de privata solelproducenterna gå elnätet förbi!

För ett tag sedan visade SVT serien ”Nedsläckt land” där ett antal personer utsätts för en situation där de under en viss tid får leva i ett hus i skogen utan kontakt med omvärlden.  Nästan direkt går strömmen och endast radion fungerar och tar emot fejkade radiosändningar om att Sverige drabbats av ett nationellt strömavbrott som ingen vet hur lång tid det kommer att vara. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  (MSB) berättar mellan avsnitten om hur personerna i stugan/huset klarar sig, om hur samhället klarar en påfrestning som ett långvarigt elavbrott innebär och vad som konkret händer dag för dag.

I den samhällsdebatt vi har idag om hur vi ska lösa omställningen till ett fossilfritt samhälle, pratas det mycket om att elnätet måste byggas ut för att kunna ta emot och fördela  el från vind och sol istället för från fossil kraft och kärnkraft. För att kunna få stabilitet i elnätet med betydligt mer svårberäknade energislag krävs mer flexibilitet (ägarna till t ex solcellsanläggningar måste kanske ”sälja sin flexibilitet” och lagra sin el när det blåser mycket och ibland sälja all sin produktion istället för att använda den själv. Idag skaffar många husägare solceller på taken för att slippa de galopperande elnätsavgifterna snarare än att behöva köpa så mycket el. Elnätet i Sverige kommer att undergå stora förändringar under de närmaste åren och det vore mycket olyckligt om man inte tar tillvara alla de anslutna mikroanläggningarna som del av den regleringspotential som behövs när kärnkraften ersätts av annan mer variabel produktion. Det måste utvecklas nya affärsmodeller där elnätet avkrävs en betydligt större flexibilitet i framtiden där strömmen kan gå åt båda hållen i ledningen. Idag har vi ett elnät som bygger på att ett fåtal stora kraftledningar leder vattenkraftselen från norr till söder där de flesta konsumenterna finns. Ett mer flexibelt nät kommer att behövas i framtiden där inte risken för att bortfallet av en stor enhet (läs kärnkraftverk) gör att hela nätet kollapsar. Man pratar om mikronät som ska kunna klara av elförsörjningen hjälpligt under en kortare tid även om man inte kan få ström från de norrländska älvarna. Då krävs att det inom varje område finns en viss produktion eller möjlighet att ha någon form av batterifunktion att ta av.

Om vi inte nu snabbt utarbetar affärsmodeller som lockar för de som sätter upp solcellsanläggningar idag och knyter dem till nätet med avtal om att både producera och konsumera riskerar man att istället få bygga dyra lagringsanläggningar för el, eller till och med, gud förbjude. bli tvungen att åter bygga kärnkraftverk här i landet.  Nu vill ju mörka krafter i landet ändå bygga ny kärnkraft av skäl som snarare gynnar dagens investerare än morgondagens elkonsumenter. Det gör att vi redan år 2030 skulle kunna stå med ett elnät som har kostat en massa att bygga om, men ändå inte är mer flexibelt och därför nästan sämre rustat för samhällskriser än idag. Var det så vi ville ha det?

Kommentera

Tema av Anders Norén