OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Forskning, Klimat, Miljö, Politik, Uncategorized

Hur länge gäller ett löfte, Ulf?

Moderaterna och Kristdemokraterna har nu annonserat att de bryter energiöverenskommelsen från 2016 om att långsiktigt satsa statens resurser på förnybara energislag. Med klimatkrisen som svepskäl vill man nu bryta en annan överenskommelse också.  Folkomröstningen om kärnkraften, där svenska folket klart talade om att kärnkraften skulle avvecklas när de reaktorer man redan byggt har tjänat ut. Det har den gjort nu och Vattenfall har påbörjat stängningen av Ringhals som är i sämst skick. Ivrigt påhejade av organisationen Svenskt näringsliv har därför M och KD rivit upp energiöverenskommelsen med de andra partierna, utom SD, som i klimatkrisens namn vill skapa långsiktiga spelregler för de aktörer som finns på den svenska elmarknaden. Utan klara regler som ligger fast finns stora risker att utvecklingen av vind- och solelproduktionen att inte fortsätta att öka i den takt den behöver göra för att nå ett fossilfritt samhälle så snart som möjligt. blir mindre pengar till vind och sol. I M/KD/SD-Sverige får det förnybara klara sig själv, vilket det också gör i allt större utsträckning. Vindkraften klarar sig utan några subventioner nu och privatpersoner har med M- och KD-budgeten fått se bidraget bantat från 30 till 20%. Det är dessutom inte ens säkert att bidraget faller ut till alla eftersom folk investerar alltmer i egna anläggningar utan garantier om att det kommer att avsättas mer pengar kommande år. Kön för utbetalningar är lång och väntetiden likaså. Det är däremot värre att borgerligheten vill satsa svenska folkets skattepengar på återvändsgränden kärnkraften istället för på all annan forskning som skulle kunna hjälpa svenskt näringsliv att utveckla andra områden som kan skapa svenska jobb och svenska företag i miljöbranschen.

Låt de som vill utveckla kärnkraften. Men det måste ske på marknadens risk och inte på skattebetalarnas. Om det fortsätter att vara lönsammare att bygga sol- och vindkraftsanläggningar, med tillhörande regler- och lagringssystem som ger likvärdig leveranssäkerhet så är det väl förmodligen det som marknadskrafterna kommer att bygga. Men det kommer inte att ske om förutsättningarna ändras hela tiden. Redan den gamla energiöverenskommelsen från 2016 tog bort kärnkraftens krav på ”försäkringsavgift” för risken med en stor olycka. Försäkringsbranschen brukar svara att det hade blivit höga premier för kärnkraften på frågan om kostnaden. Den risken har man i överenskommelsen från 2016  istället lämpat över på skattebetalarna. Nu vill alltså Moderaterna och Kristdemokraterna att staten ska ta ansvar för att utveckla ny kärnkraft, trots att de skulle sätta marknadskrafterna ur spel på ett sätt som förvånar. I vanliga fall vurmar både moderater och kristdemokrater fri konkurrens så varför inte här? Det är som om man inte vill kännas vid att svenska folket redan har valt att ta en kommande energibrist i egna händer och det sätts upp solcellsanläggningar i parti och minut just nu på de svenska taken. Detta nämner knappt någon borgerlig politiker. Varför pratar aldrig borgerligheten om den uppsjö av svenska företag som Powercell, Climeon osv, osv som konkret utvecklar och gör klimatnytta med framtidens energisystem? Varför envisas med att istället ge bort skattemedel till en bransch som för länge sedan passerat bäst före datum?

Det här tjafsandet om den svenska kärnkraftverken gör mer skada än nytta för den omställning som elsystemet i Sverige och resten av välden står för. De enda som gagnas av att tänja på gränsen för kärnkraften är de ekonomiska intressenterna i de gamla företag som satsat pengar i den. Om dessa företag inte själv klarar av att ställa om och vara del av lösningen får de väl gå i konkurs då. Detta drabbar redan kolbranschen i stor skala, speciellt i USA.  Den som  påstår att vi måste ha kvar kärnkraften för att det inte finns alternativ vet helt enkelt inte vad hen pratar om, eller bara väldigt dåligt insatt i ämnet.

Nu är det hög tid att låta energipolitiken handla om att rädda vad som räddas går. Kärnkraften ratas av alltfler, nu senast Frankrike som avbryter samarbetet med andra länder om utvecklingen av nya reaktorer. På frågan om Ringhals inte borde läggas ner utan livstidsförlängas istället, svarade Lars Björnkvist, ansvarig på Vattenfall för avvecklingen av Ringhals som stängs nu i en intervju i Ny Teknik:

– De politiker som har vaknat till liv nu är lite sent ute. Sådana här beslut kan man inte ta från tid till annan, då skulle de ha varit lite mer alerta 2015 när avvecklingen beslutades”.  Inte nog med att M/KD/SD är sent ute med att krama kärnkraft. De talar tyst om att kärnkraften inte alls är fossilfri. I SvD kunde man häromdagen läsa en artikel med rubriken ”Svensk kärnkraft släpper ut mer koldioxid än inrikesflyget”. Lägg därtill att avvecklingskostnaden för bara Ringhals 1 beräknas till 4 miljarder. Plus att vi fortfarande inte har tagit beslut om att bygga något slutförvar för den kärnkraft som fortfarande tickar och går.

Lägg bort partitaktiken nu och satsa på svenska startp-ups och rädda planeten, Ulf m fl

 

 

Kommentera

Tema av Anders Norén