OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Klimat, Miljö, Politik

Alla vill ha kärnkraft men ingen vill betala.

Det sprider sig en mycket oroväckande tendens i Sverige där vissa politiker, lobbyister och andra verkar tycka och tro att vi har en möjlighet att välja bort en hundraprocentig satsning på förnybara energikällor här och nu och helst igår. Ska vi rädda mänskligheten från klimatkatastroferna som väntar om 1,5-gradersmålet passeras måste alla medel som leder till kodioxidminskning användas. Det går inte att tillåta ökad bensin- och dieselanvändning för att vinna val och inte heller neka vindkraft till havs för att man ”prioriterar fritidsaktiviteter” eller ”inte tycker om utsikten”. Alla insatta är överens om att koldioxidutsläppen måste börja gå ner nu. Inte sen. För att industrisatsningar på fossilfri tillverkning verkligen skall komma till stånd måste företagen nästintill garanteras ett lågt pris på el. Det räcker inte med att garanteras en jämn tillgång på kärnkraftsel som kanske kommer om tio år eller så . Klimatkrisen är här och nu. Stoppar vi fler vindkraftparker den närmaste tiden som det finns tecken på så kommer vi inte att kunna leverera billig ström någonsin mer i Sverige. Då lägger energikrävande industrier istället tillverkningen i soliga Spanien, eller kanske Tyskland som är på god väg att etablera ett sammanhållet sol/vindbaserat elsystem tillsammans med allt billigare batterier. Det lär bli långt mellan industrisatsningar i Sverige. De som kommer att satsa här är de som tecknar egna s k PPA-avtal med egna solparker som ökar allt mer ”as we speak”. Nackdelen är att strömmen då inte kommer alla elanvändare till godo utan dessa lämnas till en volatil spotmarknad som tidvis kommer att vara svindyr. Risken finns att det är privatpersoner som får hålla tillgodo med kärnkraftsel som i och för sig är stabil, men som kommer först om tio är kanske, och vara avsevärt dyrare än den billiga, förnybara som går till industrin. Om vi inte bygger ut nu, för allt vad tygen håller.

Svenska folket har börjat förstå att ska man slippa dyra elräkningar gäller det att sätta upp en egen solcellsanläggning. Men om politiker och lobbyister fortsätter att bara berätta halva sanningar t ex om att vi numera har en gemensam marknad för el vilket gör att priset höjs i Skåne för att företag i Polen köper el från Sverige. Svenska elproducenter säljer ju gärna till högstbjudande som ju pressar upp priset när kolkraftverken i Polen läggs ner för att de inte kan konkurrera med förnybart tack vare att de måste betala dyrt för utsläppsrätterna.

Länstyrelsen i Skåne har äntligen fattat att det är bråttom och tillåter numera etableringen av solcellsparker på jordbruksmark för att det är en verksamhet som snabbt kan komma igång med elproduktion och gör det möjligt att snabbt lösa den något ansträngda elsituationen i Skåne. Nya kablar från Norrland gör det inte. Tillstånden ges på 25 år och ska sedan omprövas.

I dagens P1 morgon fick Jan Blomgren professor i kärnfysik kärnkraftslobbyn svar på tal av Chalmersprofessorn Thomas Kåberger när han påstod att Sverige måste ha mer planerbar elproduktion. Det står klart att om vi i Sverige får mer kärnkraft i systemet så beror det på att det finns en grupp lobbyister och politiker som tror på den och därför gör vad de kan för att försvåra och helst stoppa utvecklingen som redan är på gång med en uppsjö av svenska företag som tillsammans med andra företag, bönder, bostadsrättsföreningar osv redan har kommit på god väg att ersätta allt vad fossilt heter.

Marknaden i förnybar-el-branschen håller själv på att lösa Sveriges energiframtid.

Det konstiga är att vissa plötsligt inte litar på marknadskrafterna. När hörde ni senast en politiker prata om solel? Trots att marknadsanalytikerna i branschen på senare tid har fört fram att kombinationen av sol- och vindkraftproduktion passar in och ofta ”täcker upp” för varann som adderat ofta ger en mycket jämnare produktion.

Och om ni nu inte tror på mig , kan ni ju alltid lyssna på vetenskapen i länken nedan.

https://sverigesradio.se/p1morgon

Kommentera

Tema av Anders Norén