OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Klimat, Livet, Mat, Miljö, Politik, Uncategorized

Västvärlden måste gå före i klimatarbetet!

Anders Wijkman var igår morse inbjuden till SVT-morgon i egenskap av hedersordförande i Rom-klubben som är en sammanslutning som driver opinion om bland annat klimatfrågor i ett globalt perspektiv. Anledningen är den sammandragning som äger rum i helgen, kallad Stockholm +50 där många av världens ledare återigen träffas för att diskutera klimatproblematiken. Wijkman var med redan FN:s första miljömöte 1972 då världens ledare träffades och uppmärksammade att hela världen här hade ett gemensamt problem som måste lösas för att människan som art ska kunna överleva på planeten. Rom-klubben satte sedan samman en rapport som heter ”Tillväxtens gränser”  som övergripande behandlade konsekvenser av den  allt sedan dess dominerande tillväxtekonomi i världen skulle komma att ”slå i taket” , vilket den också har gjort. Han var ytterligt kritisk över att Sverige inte varit mer aktivt innan det aktuella mötet, men säger samtidigt att ”vi måste kunna hantera flera kriser samtidigt”.  Han menar förmodligen  det alla vet, men inte pratar om, nämligen att klimatfrågan fortfarande inte ses som den viktigaste frågan och en förutsättning för fortsatt mänskligt liv på den här planeten.  Åsa Persson som är forskningschef på Stockholm Environmental Institute satt också med i studion och menade att man genom att anordna den här konferensen ger politiker runt om i världen ytterligare ett verktyg att referera till i framtiden som ska kunna snabba på den politiska processen och bryta den förlamande handlingskraft som kännetecknar klimatarbetet på många håll i världen just nu. Måtte det inte vara försent.

 

Kommentera

Tema av Anders Norén