OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Forskning, Klimat, Livet, Miljö, Politik, Uncategorized

Global klimatkris kräver globala lösningar

De speciella delfiner som tidigare fanns i Svarta havet verkar ha dött. Antagligen som en effekt av de föroreningar som kriget i Ukraina har skapat. Ytterligare en negativ effekt för klimatet som kan läggas till den till synes oändliga raden av händelser som påverkar människans livsmiljö på klotet vi kallar Jorden. Den globala uppvärmningen går nu så fort att kurvan som visar hur mycket vi årligen måste minska koldioxidutsläppen blir allt brantare.

Glappet mellan vad vi säger att vi måste göra för att klara 1,5-gradersmålet och vad vi verkligen gör blir allt större.

Public Service gör vad de kan för att berätta om hur allvarligt läget är för planeten, även om det varierar stort hur bra man är på att ställa ansvariga politiker mot väggen när man jämför hur väl det som sägs leder till att klimatmålen uppfylls eller inte.

P1:s Daniel Verjö uttryckte det som att just GLAPPET mellan vad som sägs och vad som sedan görs är det som kännetecknar nästan all verksamhet på Jorden just nu.

Det står nu klart att bara gå över till förnybar energikonsumtion inte räcker för att rädda situationen vi befinner oss i. Det måste dessutom till att vi snabbt får till system som fångar in och åter lagrar all koldioxid som mänskligheten släppt ut se industrialiseringen i världen startade och i det arbetet måste vi i västvärlden ta en ledande roll eftersom det är vi som är ansvariga för systemet som det har blivit.

Sverige har idag utvecklat en väsentlig forskning på klimatområdet och det har resulterat i att det här finns många företag som redan jobbar med att konkret sänka halten koldioxid i luften. Det finns t ex ett företag som säljer kompletta system för mikroproduktion av el från solceller som lagras i smält aluminium och sedan driver en generator nattetid och på så sätt ser till att el finns att tillgå dygnet runt,

Företaget Plagazi säljer lösningar där man hettar upp vanligt avfall så mycket att det sönderdelas så man kan ta tillvara bl a vätgas som sedan kan användas som energikälla till bilkörning, uppvärmning av hus eller industriella processer.

Ovanstående är exempel på hur västvärlden kan bidra till att både lyfta världen ur fattigdom, samtidigt som man visar att man tar sitt ansvar och löser ett klimatproblem, samtidigt som man visar att det går att tjäna pengar på det!

Kommentera

Tema av Anders Norén