OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Forskning, Klimat, Landsbygdsutveckling, Mat, Miljö, Politik

Vi tar ansvar när den nya regeringen inte gör det!

144 jordbruk har inkommit till Klimatklivet med önskan om att få bidrag till att starta biogasproduktion och el i landet under 2022.  Antalet ansökningar har formligen exploderat. Svensk produktion av biodrivmedel har också ökat i takt med att reduktionsplikten i fossila bränslen stigit i takt med kraven i lagstiftningen. Nu slår den nya regeringen undan benen för alla små och stora producenter som investerat i produktionsanläggningar för miljardtals kronor.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Klimatklivet skräder inte orden när han talar för alla de 22 branscher som representerar initiativet:

Om man ruckar på ett styrmedel som är så avgörande för hela bioekonomins utveckling, då uppstår också ett tvivel kring om man kan lita på riksdagens beslut överhuvudtaget.”

Uttalandet gör han i Dagens Industri och säger dessutom att det handlar om själva tilliten mellan stat och näringsliv:

”Reduktionsplikten är inte bara klimatpolitik – det är näringspolitik. Och det är ett test på om man kan lita på parlamentariska beslut när man investerat 10-15 miljarder i tron på att det här systemet är intakt.”

I Energistrategipodden, som görs av konsultföretaget  Sigholm, ger Niclas Sigholm  en fördjupad kunskap om Energisverige. I avsnitt 138 intervjuar han Anna Varvare, jordbrukare och energiproducent i Östergötland om hur reduktionsplikten är en viktig del för företaget när man bland annat satsar på rapsodling och tillverkning av dieselersättningar som rapsmetylester och HVO. Hon berättar att vi i Norden har en småskalig industri som har ”lärt” svenska jordbrukare att köra på RME och och också producerar den HVO 100 som tål kyla, som vi kan köpa på allt fler mackar i landet. När man hör henne förklara varför det är en så lämplig kombination att varva odlingen av raps, vete, korn och annat för att kunna hålla sjukdomar borta från åkrarna, samtidigt som man tar sitt ansvar för klimatomställningen genom att förädla rapsen till drivmedel. Utan reduktionsplikten hade detta inte kunna äga rum.

I Norge har befolkningen vid Mardalsfossen vunnit en seger över Statkraft som under två sommarmånader tvingas att öppna kraftverksdammarna och stänga elproduktionen. Och folkopinionen ger sig inte med det utan kräver full fors året om. I Sverige vill den nya energiministern Ebba Busch pausa översynen av den svenska vattenkraften som just nu undergår en granskning då vattendomarna som styr är helt otidsenliga och i många fall inte uppfyller miljölagstiftningen. Den nya regeringen behöver all vattenkraft den kan få eftersom den avser att försämra villkoren för vindkraften. Det är bara att hoppas att kraven på rivna dammar inte får samma genomslag i Sverige som det kommunala vetot har fått för vindkraftsutbyggnaden, speciellt till havs.

Johanna Lakso som är VD för elkraftbranschens intresseorganisation, Powercircle skriver:

– Regeringens politikiska inriktning saknar helt den utveckling som nu sker inom flexibilitet och energilager. Två områden under snabb utveckling som skapar förutsättningar för ett mer resurseffektivt och tryggt elsystem.” Artikeln beskriver vidare ”Power Circle vill understryka vikten av att utgå från fakta och att ta del av ny kunskap när politiska beslut tas under mandatperioden.” Det skulle kunna gälla för de små modulära kärnkraftsreaktorerna (SMR) som är under utveckling i Sverige. Det mest optimistiska scenariot är att dess kan vara redo att leverera ström i mitten av 2030-talet. Det är försent för att världen ska klara 1,5 graders-målet. Under tiden och nu direkt vill den nya regeringen snabbt betala statsägda Vattenfall för att bygga nya kärnkraft av gammal typ. Samtidigt vill man hindra utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att stoppa utbyggnaden av kraftnätet för att ansluta kraftverk som redan är på gång. Detta är ytterligare ett sätt att skapa en ryckighet i elsystemet som inte är bra för någon.

Svensk forskning föder nya energirelaterade företag som formligen bubblar av utvecklingsvilja. Avknoppningar från universiteten. start-ups och gamla energibolag ser att framtiden ligger i att utveckla alternativ till allt som heter fossilt. Företag som Tibber, Svea Solar, Plagazi, Peafowl, Powercell, Liquid Wind med flera har i sann entreprenörsanda skapat en svensk armé av företag redo att exportera klimatvänlig know-how till resten av världen. Av någon konstig anledning verkar intresset för dessa företag svalt från den tillträdande regeringen, något som inte minst nedläggningen av Miljödepartementet. Det är av yttersta vikt att den nya energi- och näringsministern Ebba Busch visar i handling att allt tal om att begränsa fortsatt stöd till förnybart bara hörde valrörelsen till. Nu är valet vunnet och regeringen har ett tungt ansvar att samordna alla branscher i kriget mot klimatförändringarna.

Jordbrukare Ann Varvare säger vad många andra energikunniga i Sverige också sagt de senaste dagarna:

-Energi, och speciellt el, har varit väldigt billig, väldigt länge. När den nu blir dyrare så tar svenska företag och jordbrukare sitt klimatansvar och kan sälja sin energi och pressar därmed ned elpriserna. Då är det direkt kontraproduktivt att dra undan mattan för dem. Dessutom skall ju de biobränslen som inte längre ska blandas in i diesel och bensin ersättas med – just det – fossila bränslen.

Nu när elpriset svänger kraftigt upp och ner är det naturligt att det debatteras. Detta innebär dels att människor har börjat bry sig om sin elräkning, men också att den svenska elmarknaden utvecklas. Energibesparing är ”topic of the Day”, varje dag. Det finns idag också fler företag som säljer el vars affärsidé är att styra folks förbrukning till när elen är billig. Man ska ju komma ihåg att även om elpriset genomsnittligt är mycket högre nuförtiden så är det fortfarande väldigt lågt periodvis, t ex nattetid. Ekonomerna är eniga om att elmarknaden fungerar, det är bara det att Putins krig i Ukraina har snabbat på incitamenten för energisparande och på så vis gynnat våra ambitioner att uppnå målen och undvika klimatkatastrofen. Detta gör ”ont” för alla konsumenter som plötsligt måste se över sin konsumtion. Reduktionsplikten har successivt  sett till att vi blir allt mindre fossilt beroende.samtidigt som nya svenska företag utvecklas. Att som den nya närings- och energiministern Ebba Busch vill, minska den kraftigt. äventyrar målsättningen om en värld som är beboelig för framtida generationer. Sverigedemokraterna får helt enkelt inte styra klimatpolitiken. Punkt.

 

 

Kommentera

Tema av Anders Norén