OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Forskning, Klimat, Miljö, Politik, Uncategorized

Något stort håller på att hända…

Daniel Jacobs skriver på sajten Dagens PS om att EU riskerar att hamna på efterkälken när det gäller att utveckla och implementera förnybar energi för att ställa om samhället inför klimathotet. Det går för långsamt, då Europa ofta fastnar i långsamma processer när miljömålen ska spikas. Alltför ofta har EU-länderna egna miljömål med egna agendor som ytterligare sinkar utvecklingen. Vi har i Sverige ett bra exempel på dragkampen mellan kärnkraftverksägarna, som gång på gång lyckas flytta fram positionerna, och konkurrerar med sol- och vindkraftsutvecklarna om utvecklingsmedel för energisektorn med ”fjärde generationens kärnkraft” som fortfarande bara finns på ritbordet. De flesta insatta bedömarna har redan insett att kärnkraft, som bara blir dyrare och dyrare, aldrig kommer att kunna konkurrera med det ständigt sjunkande priset på sol- och vind. Den kärnkraftskramande nyhetssajten Energinyheter skrev glädjestrålande häromdagen om att det inte finns något som förhindrar ”att kärnkraften skulle kunna klassas som hållbar i EU:s taxonomi”, enligt den rapport som EU:s gemensamma forskningscenter har tagit tre år på sig att komma fram till (länk nedan). Att det har tagit så lång tid att behandla just kärnkraften beror på att det finns flera invändningar mot den. Att många inblandade inte ville godkänna kärnkraften som helt igenom grön beror på att ingen vet hur slutförvaret kommer att fungera eftersom inget land har byggt färdigt något, än mindre skaffat någon erfarenhet av det, eftersom allt avfall ligger i mellanlager i väntan på deponi.
Under tiden har solcells/vindkraftsel närmast ökat exponentiellt, priset per kilowattimme störtdykt, alltmedan ingen vet var priset för ny kärnkraft till slut hamnar. Om vi ska kalla den grön eller inte kommer inte inte att avgöra om den blir verklighet eller inte. Att satsa skattebetalares pengar på, i dubbel bemärkelse, osäker kärnkraft riskerar bara att bli en rejäl insättning i Ebberöds bank. Energimyndigheten tar vartannat år fram rapporter om långsiktiga scenarier om rapport Vägen till ett 100% förnybart elsystem (Energiforsk 2018) står det på sidan 49:
”En framtid där solenergin blir så billig att den används överallt och det inte finns någon anledning att välja ett material som inte producerar solenergi då vi bygger något är i högsta grad möjlig. En sådan utveckling kommer att innebära en verklig game-changer för hela energisystemet och samhället i stort”.
Detta skrev de 2018.
Vi är på god väg.

Kommentera

Tema av Anders Norén