OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Klimat, Landsbygdsutveckling

Lokal energiproduktion allt viktigare för klimatmålen

Det moderata kommunalrådet Pia Almström i Kävlinge kommun sade i en intervju häromdagen till nyhetssajten Energinyheter.se :

– ”Det är inte vindkraften i sig vi är emot. Vindkraft är ett bra komplement till energiförsörjningen. Men det Skåne behöver idag är baskraft som fungerar hela året, dygnet runt, varje timme”.

Uttalandet kommer som kommentar till att kommunen har avvisat en framställan om att bygga vindkraftverk i den delen av Öresund som ligger utanför kommunens kust.

Skåne som helhet brottas med högre elpriser än resten av landet för att konsumtionen har ökat kraftigt i ett par år och att Svenska Kraftnät som bygger och ansvarar för stomnätet i Sverige inte har hunnit med att bygga nya ledningar från norra Sverige.

I framtiden kommer allt mer i samhället att elektrifieras och elbehovet kommer att öka kraftigt.

Moderaterna på riksnivå för en intensiv kampanj att Sverige måste se till att kärnkraften bibehålls och utvecklas, trots att kärnkraftsindustrin själv lägger ner sina verk för att de inte kan leverera el till samma låga pris som, främst vindkraften, men som även solcellsparker kan.

På systersajten till Energinyheter, Vindenerginyheter.se kunde man för några veckor sedan läsa om att ”vindkraft till havs håller på att explodera”. Det ligger ca 70 ansökningar inne som tillsammans skulle kunna innebära 500 Twh/år

i ny vindkraftel vilket skall jämföras med dagens totala förbrukning i landet på ca 140 Twh/år. Nu kommer inte allt detta att realiseras. Bland annat är flera ansökningar överlappande och andra inte lämpliga på andra sätt, men det speglar ju tydligt att kraftindustrin i världen bedömer detta som en kommersiellt möjlig väg att lösa framtidens elbehov, med råge, och då har vi inte ens börjat räkna in vad solenergin, speciellt i soliga Skåne, kan bidra med.

Det är bara Moderaterna i en liten kommun i Skåne som vägrar inse att marknaden själv håller på att lösa energifrågan. Om den bara får ett vettigt långsiktigt regelverk   att arbeta efter. Kombinationen vattenkraft/vindkraft/solenergi/energilager har mycket goda förutsättningar att lösa energifrågan helt. Det händer faktiskt redan om man bara drar upp huvudet ur sanden och tittar sig omkring.

Det är riktigt konstigt att höra en kommun i Skåne, som inser att man ligger i ett ”krisområde” vad gäller elenergi, anser sig kunna kosta på sig att tacka nej till någon kraftkälla alls med motivationen att ”det inte får skymma utsikten”, som den nya översiktsplan som man håller på att ta fram innehåller.

Framför allt så verkar man plötsligt inte tycka att marknadskrafterna, som har upptäckt att det går att sälja billig energi på det här viset, ska få verka fritt längre!?

Är det här nya Moderaterna?

Om det här ”not-in-my-backyard-resonemanget etableras i Sverige kommer det att vara svårt att nå några klimatmål överhuvudtaget i framtiden.

 

 

Kommentera

Tema av Anders Norén