OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Klimat, Landsbygdsutveckling, Livet, Miljö

Klimatideologiska irrfärder

Jag läste en krönika på nätet häromdagen som tyckte sig se att de borgerliga tankesmedjorna för tillfället har gaddat ihop sig om att svärta ned Miljöpartiet på alla plan och i all media tillgänglig. Målet är förstås att sänka partiet under fyra procent och på så sätt försätta Socialdemokraterna i en betydligt svårare sits efter valet om ett år. Det är mycket möjligt att detta är en strategi från M, KD och SD. Tillsammans, eller var och en för sig. Man tar alla tillfällen i akt, men har av naturliga skäl flest invändningar mot partiets miljöpolitik, föga överraskande.

Det som bekymrar mig mera är att man i debatten tar till allt konstigare knep och agerar för att staten måste gå in och styra marknaden trots att den är på väg att lösa energifrågan på egen hand.  Tillsammans med organisationen Svenskt näringsliv hävdar man att Sverige till varje pris måste satsa på ny och/eller livstidsförlängd kärnkraft, även om dessa producerar så dyr el så att ingen skulle vilja köpa den. Skillnaden mellan vad kärnkraftsel kostar och förnybar vind- och solel är idag minst en faktor två. Indikationer på att kärnkraftselen blir  minst fem, ja upp till tio gånger så dyr finns bland de som kan bedöma framtida elpris och ändå vill Moderaterna med flera slösa skattepengar på utbyggnad av kärnkraften.  Man undviker helst att prata om de svenska vindkraftföretagen som just nu gör en lönsam resa genom att bygga så mycket vindkraft att utbyggnaden av det svenska kraftnätet har svårt att hänga med.  Och när hörde du senast en moderat ta ordet solkraft i sin mun annat än för att bagatellisera den?

Det har till och med gått så långt att en moderatledd kommun i Skåne motarbetar arbetet med att placera ut vindkraft till havs med motiveringen att ”det stör utsikten från land” Kävlinge kommuns ordförande Pia Almström tycker däremot att det är ok att bygga vindkraft till havs ”på andra ställen, som är lämpliga” Jag hoppas också att hon har gjort klart för sina väljare att den planerbara kraften hon pratar om som alternativ till vindkraften, kommer att kosta mycket mer än den vindkraft hon nu tackar nej till. Regeringen har aviserat att de avser att betala stora delar av kabelanslutningen till land vilket skulle göra vindkraftselen ännu billigare.

Om man tittar tillbaka på hur Moderaterna ställde sig till utbyggnaden av vattenkraften i norrländska älvarna under förra århundradet så var det inte bara självklart utan ett rent krav att norrlänningarna skulle ställa sin livskvalitet åt sidan och böja sig för landets bästa när kraftverken täppte till fors efter fors och tystnaden sänkte sig i skogslandet. Nu tillåter sig flera, ofta borgerligt styrda kommuner lägga sitt veto mot utbyggnaden av förnybar vindkraft med motiveringen att man inte gillar utsikten. Värre form av not-in-my-backyard-resonemang  får man leta efter! Nej istället vill man pracka på svenskarna en dubbelt osäker form av framtida kärnkraft som inte är färdigutvecklad och därmed högst osäker både vad gäller strålsäkerhet och slutlig prislapp. Man litar så lite på den förnybara elkraften, trots att den håller på att lösa eltillgången med en närmast exponentiell tillväxt, att man kräver kärnkraft med svepskälet att bara den kan leverera kraft dygnets alla timmar. Att Energisverige håller på att installera lagringsformer för el redan nu vill man likson inte låtsas om.  Dessutom kräver man att staten ska betala för utvecklingen av den genom att ge bidrag till kärnkraftbolagen. Att det svenska kraftsystemet hade kunnat utvecklas till ett robust, dåligt och klimatvänligt samhälle som står bättre rustat inför framtiden för en mycket lägre summa har man uppenbarligen inte om. Det är som man inte vill se att en uppsjö svenska bolag nu och idag håller på att lösa elfrågan med hjälp av de annars, av de borgerliga så omhuldade marknadskrafterna, finns inte på kartan. Mycket underligt.

Apropå exemplet Kävlinge så är det en högst vanlig mellanstor kommun i Skåne. Huvudorten ligger dock inte vid havet och har inte och har aldrig haft någon direkt utsikt över annat än det skånska jordbrukslandskapet. Däremot ligger det ett antal fina orter med dyra villor längs kusten.

 

 

 

Kommentera

Tema av Anders Norén