OlssonJohansson

Just another WordPress site

Ekonomi, Energi, Forskning, Klimat, Livet, Miljö, Politik, Uncategorized

Gärna klimatomställning. Men först en rejäl pension

Vi ser idag att allt fler banker och finansinstitut flyttar sitt direkta aktieägande från företag i fossilbranschen till annat. Detta är också det man kommunicerar.
Vi ser också att den direkta utlåningen till fossilföretag ökar, och bl a svenska banker sedan Paris-avtalets tillkomst satsat stora summor på företag som t ex exploaterar nya oljefält i Arktis.
Man lånar alltså ut kapital till verksamhet som kommer att öka koldioxidutsläppen kraftigt, trots att man har förbundit sig att medverka till att halvera utsläppen till år 2030.
Direktutlåningen är dessutom ingen transparent verksamhet utan faller under banksekretessen som gör den mycket svår att överblicka. Svenska banker som t ex Swedbank och SEB satsar alltså pengar i företag som t ex Lundin Energy som, trots att det saboterar Paris-avtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen långt under två grader.
När det nu är akut att vända utsläppskurvan nedåt och mycket stora förändringar krävs på kort tid får man kanske ändå vara försiktig så att finansvärlden inte kollapsar. Fast det är faktiskt ingen ursäkt.
Professor Bo Bäcker i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm säger:
– Om vi gör oljeutvinningsprojekt olönsamma med skatter och avgifter så kommer finansiella resurser gå till andra branscher istället.” Så länge det finns andra banker som är beredda att träda in om någon tar sitt ansvar och slutar finansiera.
Rapporten ”Five years lost”, skriven av flera miljöorganisationer från både USA och Europa tittar på tolv stora projekt för ny oljeutvinning som tillkommit efter att klimatavtalet i Paris skrevs under som, om de genomförs, kommer att skjuta tvågradersmålet i sank. Om de blir verklighet kommer de att släppa ut 175 gigaton koldioxid och ensamma svara för tre- fjärdedelar av den kvarstående budgeten för att klara 2-gradersmålet.
Jag förstår faktiskt inte hur banker, statliga pensionsfonder tänker om man satsar på att ÖKA klimatutsläppen i ett läge när en kompakt vetenskap säger att de måste börja MINSKA snarast möjligt. Det är ju inte så att det saknas alternativ att satsa pengarna på istället.
Källor till ovanstående fakta är Sveriges Radios program Kaliber och journalisterna Daniel Värjö, Björn Djurberg och Marie-Lousie Kristola.
Vad skulle vi ta oss till utan Public Service…

Kommentera

Tema av Anders Norén