OlssonJohansson

Just another WordPress site

Energi, Forskning, Klimat, Livet

Samling i klimatfrågan

Tiden fram till 2030 kommer att vara den viktigaste perioden under människans hela tid på den här planeten. Under den här perioden avgörs om mänsklig verksamhet över hela jorden löser problematiken med den globala uppvärmningen som just nu ökar närmast exponentiellt orsakat av de växthusgaser mänsklig verksamhet skapar. Löser vi inte det är människan som ras stekt, kokt och rökt.

Chalmersforskaren Christian Ekberg var inbjuden till Agendas stora klimatdebatt i public-service härom månaden. Han forskar om kärnkraft och kunde berätta att den genomsnittliga byggtiden för nya kärnkraftsreaktorer är ca sju år. Det var något oklart om projekteringstiden var inkluderad i det, men det skulle alltså i bästa fall kunna innebära att någon enstaka kärnreaktor skulle kunna stå färdig under 2020-talets sista år.

Under de närmaste åren kan alltså bara vind- och speciellt solkraft vara de som snabbt kan öka elproduktionen. En solcellspark kan normalt vara färdig och leverera el på mindre än ett år.  I södra Sverige byggs det flera just nu och vissa monteras med upprättstående solpaneler, på åkermark som samtidigt kan användas för odling, mellan raderna av moduler. Nya modeller solceller är s k bifaciala vilket innebär att de tar emot ljus på båda sidor av panelerna. Samtidigt så fullständigt boomar uppsättningen av takanläggningar på villor, industrifastigheter och offentliga byggnader. Antalet anläggningar spräcker 100 000-gränsen runt årsskiftet i år och fortsätter bara att öka. Solel kompletterar vindenergin genom att vädret generellt är antingen soligt eller blåsigt och mer solpaneler kommer i framtiden mycket väl kunna täcka upp för vindkraften när det mojnar.

Men detta kommer ju inte av sig själv. Vi har nu en möjlig väg att kunna lösa klimatproblematiken och komma ut i början av 2030-talet med en robust energiförsörjning, som svenska folket själv till stor del har bidragit till och därför kommer att belönas med löjligt billig el. Man har på köpet minskat utsläppen av klimatgaser till nära noll. Dessutom finns fortfarande goda möjligheter att exportera minst lika mycket ström till kontinenten som vi gjort under de tidigare årtiondena. Men då måste vi alla bidra med yta på tillgängliga och lämpliga ytor. Stat, kommun, företag och privatpersoner har idag möjligheter att tjäna pengar direkt från första dagen på sin solcellsanläggning. Förmånliga lån gör att utgiften för lånet per månad nästan alltid täcks med råge av värdet på elen man själv producerar! Vill man inte låna pengar kan man fortfarande tjäna pengar genom att ”låna ut” taket under en tidsperiod, låta en solcellfirma sätta upp paneler och som tack få el till självkostnadspris. I framtiden kommer den elen att vara betydligt billigare än den som kommer i elledningen till huset. Dessutom betydligt mer bekymmersfri än komplicerade kärnkraftverk oavsett var och i vilken storlek dessa kommer. Mycket tyder på att kärnkraften blir upp till fem gånger så dyr som egenproducerad el.  Minst. Och då har vi inte ens börjat prata om kostnaderna för att ta hand om avfallet. Som bekant skall det ju lagras i hundratusentals år och det är ingen dum gissning att skattebetalarna får stå den ekonomiska risken för det. Dyr,  onödig och potentiellt farlig. Så kan man sammanfatta kärnkraften som energikälla. Solceller är knappast någon miljöfarlig verksamhet och går lätt att återvinna i sina beståndsdelar när det är dags. Har man lagt tak av plåt med integrerade solceller som är framtidens tak så byter man bara tak när man ändå skulle byta. Typ.

Framtidens energisystem med mest solceller på snart sagt allt är ett okomplicerat system. Det är robust, okänsligt för störningar eftersom energin till stor del produceras nära förbrukarna och därför blir näst intill omöjligt att slå ut. Jämför det med dagens situation där hela elnätet måste dimensioneras för att klara om den största enheten slås ut. Idag är det Oskarshamns kärnreaktor 3 som producerar runt 1400 megawatt. Får någon in en direkthit på den så måste nätet klara det utan att kollapsa. Alla förstår säkert att ett sådant nät kostar pengar. Mycket pengar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju också nyligen framfört kritik mot att samhället i många avseenden är dåligt förberett för olika kriser.  Ett elsystem som har många mindre producentnoder står bättre rustat och står emot attacker bättre. Det är helt enkelt ofta tillräckligt många producenter kvar även om några större skulle slås ut.

Att investera i många små väl distribuerade produktionsställen ger billigare el och ett säkrare elsystem. Snabbt går det också.

Framtidens elnät i Sverige kommer också att vara mer sammankopplat med våra grannländer. Detta gör att elproducenter i speciellt södra Sverige kommer att kunna sälja sin el till Polen, Tyskland osv med god förtjänst när man i Europa också moderniserar sin produktion och t ex fasar ut kolkraften i Polen och solen inte lyser så mycket i Tyskland. Om vi då bygger ut något annat än väldigt billiga energikällor kommer vi ju inte att få sälja någon el dit.

Till sist vill jag dela med mig av veckans solskenshistoria som visar att det är en mycket god affär att gå över till att köra elbil redan idag.

https://www.solenerginyheter.se/20211125/2409/jobbets-sol-el-laddar-bilpendlarens-bil

 

Kommentera

Tema av Anders Norén