OlssonJohansson

Just another WordPress site

Livet, Politik

Svenska språket är inte så viktigt längre

Om Sverigedemokrater verkligen på allvar vill jobba för Sverige och svenskheten så har man i språkvården ett lysande ämne att fördjupa sig i. Om man menar allvar med att allt som är ”svenskt” är satt på undantag i samhället allmänt och i medielandskapet speciellt har man här en chans att visa de som tror att SD bara är ett missnöjespart också kan kavla upp skjortärmarna och jobba med något positivt.

Svenska språket, som det faktiskt talas och skrivs, är som alla språk, stadd i ständig förvandling. Så fungerar det bara.  Ändå kan man se en förskjutning mot att även Public-service och andra medier bidrar till utvecklingen genom att blanda ihop uttryck och talesätt. Språket har successivt tappat i ”viktighet” vilket gör att rena felaktigheter inte fångas upp och rättas till innan publicering. Ett uttryck som jag hört flera gånger är: …att komma till bukt med…. Detta är uppenbarligen en sammanblandning av: …att komma till rätta med… och ….att få bukt på….

De som vill jobba för integrationen i landet där ordet integration verkligen gäller alla, är det viktigt att alla lär sig tala ett språk för alla.

Det borde vara en klar opinionsvinst för Sverigedemokraterna,  Eller vill man bara vara ett missnöjesparti?

Kommentera

Tema av Anders Norén